Till innehållet


Bibliotekarie

Pargas stad söker en bibliotekarie fr.o.m. 1.10.2019 tillsvidare med placering i Pargas bibliotek.

Din huvudsakliga uppgift är att  främja barn och ungas mångsidiga läsförmåga och biblioteksanvändning.   
I arbetsuppgifterna ingår att utveckla och förverkliga biblioteksservice i form av läsfrämjande, skapande och pedagogisk verksamhet för barn och unga på svenska och finska.
Arbetet görs i samverkan med stadens skolor, daghem och ungdomsverksamhet samt föreningar och andra aktörer i staden.

Arbetet förutsätter erfarenhet av arbete med barn och unga samt ett aktivt intresse för barn- och ungdomslitteratur.
Du har stor möjlighet att själv utveckla ditt jobb så vi värdesätter initiativförmåga, självständigt arbete och  idérikedom.

Till dina uppgifter hör också kundservice som innebär kvälls- och lördagsarbete och andra sedvanliga bibliotekarieuppgifter. Du jobbar i huvudsak i Pargas bibliotek men vid behov även i stadens övriga bibliotek.

Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen och studier inom området för biblioteks- och informationstjänster samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 444€. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan arbetet börjas.

Ansökan lämnas in senast 24.5 till Pargas stad/Bildningsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller kultur@pargas.fi. För mer information kontakta bibliotekschef Karolina Zilliacus, tfn 040 488 5878, karolina.zilliacus@pargas.fi 


Skriv ut
Dela |
Upp