Till innehållet


Badare, Hälsovårdscentralens bäddavdelning

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar en vakans som BADARE på  Hälsovårdscentralens bäddavdelning (akut och rehabiliterande), från och med 25.2.2019 eller enligt överenskommelse.

På avdelningen sköts vuxna patienter som har olika hälsotillstånd och livssituationer. Arbetet på bäddavdelningen är mångprofessionellt och omvecklande med ett kunnande arbetsteam. Vi erbjuder introduktion.

Till arbetsuppgiften hör att ansvara för patienternas personliga hygien, för hygienutrymmena och för klädvård i samarbete med vårdpersonalen.

Behörighetskrav: Förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi värdesätter erfarenhet av vårdarbete, flexibilitet, ett respektfullt patientbemötande och god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter. Före tillträde ska den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Lön enligt tjänstekollektivavtal.

Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 211502. Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in under adress Pargas hälsovårdscentral/Pia Nedermo, Vapparvägen 15a, 21600 Pargas, eller per e-post halsocentral@pargas.fi senast den 28.1.2019 kl. 12.00.

Intervjuerna sker måndag 4.2.2019.

Närmare uppgifter ger avdelningsskötare Jaana Orava tfn. 040-4885524

Skriv ut
Dela |
Upp