Mene sisältöön


Psykologin sijaisuus

Perheneuvolan psykologin opintovapaan sijaisuus Paraisilla ajalle 1.10.2019-31.5.2020


Turunmaan perheneuvolan toimipaikat sijaitsevat Paraisilla idyllisessä ja aurinkoisessa Perhetalo Ankkurissa sekä Kemiönsaarella, jossa vastaanotto on kerran viikossa. Perheneuvolan työskentelyä pyritään jalkauttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti perheiden luonnollisiin toimintaympäristöihin. Turunmaan perheneuvola muodostuu psykologista ja sosiaalityöntekijästä.

Perheneuvolan perustehtävänä on antaa tukea vanhemmuuteen, lapsen kehitykseen, pari- ja perhesuhteisiin, vauvaperheille sekä asiantuntija-apua ja konsultointia. Työ perheneuvolassa perustuu oikea-aikaiseen tukeen, asiakkaan osallisuuden vahvistamiseen ja voimavarakeskeiseen ajatteluun.  Perheneuvolan psykologin toimenkuvaan eivät kuulu lasten- ja nuorten tutkimukset. Asiakkaina ovat koko Turunmaan saariston lapsiperheet, joista yli 50% on ruotsin kielisiä.

Perhetalo Ankkurin tarina alkoi vuonna 2009. Tällä hetkellä Ankkurissa sijaitsevat äitiys- ja lastenneuvola, koulukuraattori, lastenpsykologi, puheterapeutti, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, perhepäivähoidon ohjaajat, perheneuvola ja pakolaisohjaaja, yhteensä noin 30 työntekijää. Perhetalo Ankkuri on eri alojen ammattilaisten muodostama resurssikeskus, jossa tuetaan lapsiperheiden osallisuutta toimintaan sekä tehdään yhteistyötä muun muassa kolmannen sektorin sekä oppilaitosten kanssa. Perhetalon työn tukena on koordinaattorista, työntekijöistä ja esimiehistä koostuva ohjausryhmä

Perhetalon avainsanoja ovat yhteistyö ja kuunteleminen. Yhteisiin tiloihin sijoitettu toiminta mahdollistaa moniammatillisen työskentelyn, mikä vuorostaan edesauttaa oikean apu- ja tukimuodon tarjoamisen varhaisessa vaiheessa. Yhteisen arvopohjan työskentelylle luo ICDP-vuorovaikutusohjelma ((International Child Development Programme), jonka avulla pystymme kehittämään kykyämme kohdata lapsen häntä kunnioittaen ja kuunnella herkkyydellä lapsen ajatuksia, tunteita ja aikeita.

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 5§). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös valmistumisvaiheessa olevat psykologian opiskelijat. Eduksi katsotaan kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumisopinnot tai vastaavat opinnot sekä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Edellytämme molempien kotimaisten kielten hyvää osaamista.

Valitun on ennen sijaisuudessa aloittamistaan toimitettava lain (504/2002) tarkoittama rikostaustaote nähtäväksi.

Lisätietoja tehtävästä saat

Perheyksikön päälliköltä Sami Salmivirralta 0404886091 sami.salmivirta@pargas.fi

Perheneuvolan psykologilta Petra Zilliacuselta 0443585709 petra.zilliacus@pargas.fi

Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä Inkeri Mäkiseltä 0443585819 inkeri.makinen@pargas.fi

Hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä muodossa www.kuntarekry.fi-palvelun kautta, työnumero 233977. Hakemuksen ja siihen liittyvät todistukset voi lähettää myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 20.6.2019 klo 12.00.


Sivun alkuun