Mene sisältöön


Avoimia työpaikkoja

22.6.2017


Saaristokaupunki etsii uusia työntekijöitä!

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi.

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.  

SUOMENKIELINEN KOULUTUS

daisies-388946_1920.jpg


Paraisten lukiossa ja Paraistenseudun koulussa on haettavana lukion ja perusopetuksen biologian ja maantieteen lehtorin viransijaisuus ajalle 10.8.2017 - 2.6.2018.


Opetuksen pääpaino on lukion biologian ja maantieteen kursseissa. Perusopetuksessa biologian ja maantieteen opetusta on  8 vvt. Tehtävään kuuluu lisäksi kahden terveystiedon kurssin opettaminen lukiossa.

Arvostamme vankkaa pedagogista osaamista, tvt-taitoja sekä rakentavaa ja joustavaa otetta työyhteisössämme.

Lisätietoja tehtävästä 26.- 29.6.2017 antaa apulaisrehtori Johanna Järvinen puh. 050 5962606.

Hakemukset liitteineen osoitetaan opetuspäällikkö Katriina Suloselle, Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Ei sähköisiä  hakemuksia.

Tehtävään liittyvät haastattelut  pidetään 12.7.2017.

Hakuaika päättyy 7.7.2017 klo 15.00.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja virkakelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset. Hakemuksia ei palauteta. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon valinnasta.

 


Hallintopalvelut:

pyora_kori_rgb.jpg


TIEDONHALLINTA-ASIANTUNTIJA

Paraisten kaupungin hallintopalvelut hakee tiedonhallinta-asiantuntijaa. Nykyinen tiedonhallinta-asiantuntijamme on ottanut vastaan uusia työhaasteita, joten tarvitsemme hänelle seuraajan.


Tiedonhallinta-asiantuntijan työtehtäviin kuuluu kaupungin asianhallinnan ja arkistotoimen hoitaminen ja näiden toimintojen kehittäminen, johtaminen ja valvonta. Tiedonhallinta-asiantuntija toimii myös kaupungin tietosuojavastaavana. Asianhallinta ja arkistotoimi siirtyvät enenevässä määrin sähköisiin ratkaisuihin, ja sen vuoksi on välttämätöntä, että tiedonhallinta-asiantuntijalla on tuntemusta ja tottumusta sähköisillä asianhallintajärjestelmillä työskentelystä. Luemme eduksi kokemuksen tiedonohjaussuunnitelma- (TOS) ja tietosuojatyöstä.

Kelpoisuusehdot ovat:

  • Virkaan soveltuva korkeakoulututkinto
  • Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto tai vastaava sekä työkokemus asianhallinnasta ja arkistoinnista
  • Ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Työnantaja testaa kielitaidon työhönottohaastattelun yhteydessä. Samassa yhteydessä suoritat myös toisen, alan osaamista osoittavan kirjallisen testin.

Edellytämme sinulta myös hyviä yhteistyötaitoja, palveluhenkisyyttä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Palkka määräytyy KVTES:n (Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen) mukaisesti, mutta voit esittää myös oman palkkatoivomuksen. Palvelussuhteen muoto on virka. Ennen valinnan vahvistamista edellytämme valitun esittävän hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Palvelussuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset osoitetaan toimialapäällikkö Monica Avellanille ja toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 PARAINEN. Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen parainen@parainen.fi. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä sekä tutkintotodistukset, työtodistukset että kielitodistukset. Hakuaika päättyy 7.7.2017.

Lisätietoja antavat toimialapäällikkö Monica Avellan, puh. 044 358 5727, sekä tiedonhallinta-asiantuntija Ilona Sidoroff puh. 044 358 5702. Kesäloma-aikana 26.6. lähtien lisätietoja antaa johdon sihteeri Carola Isaksson, puh. 044 358 5723. Sähköpostiosoitteemme on etunimi.sukunimi@parainen.fi.

Kaupunki on kaksikielinen ja tarjoaa innostavan ympäristön ja mukavan työyhteisön. Sijainti Saaristomeren sydämessä antaa mahdollisuuden viihtyisään asumiseen ja monenlaiseen vapaa-ajantoimintaan. Tervetuloa töihin kanssamme!


 


Viheralueet:

park.jpg
Etsimme vakituiseen työsuhteeseen kahta PUISTOTYÖNTEKIJÄÄNyt tarvitsemme joukkoomme kaksi uutta puistotyöntekijää eläköitymisten vuoksi.

Kelpoisuusehtoina tehtäviin ovat soveltuva alan koulutus, kokemus viheralueiden hoidosta ja siinä  käytettävien koneiden käytöstä sekä AB-luokan ajokortti. Edellytys työn hoitamiselle on sujuva suomen- tai ruotsinkielen suullinen taito.

Toiselta työntekijältä edellytämme lisäksi suoritettua puunhoidon tutkintoa ja kokemusta puiden hoidosta.

Hyvä yhteistyökyky, joustavuus ja monitaitoisuus ovat henkilökuntamme perusominaisuuksia. Voimassa olevat työturva-, tieturva- ja tulityökortti sekä valmius osallistua katujen talvikunnossapitoon lasketaan eduksi.

Työsuhteet täytetään 17.07. 2017 lähtien tai sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Valitun henkilön on ennen työsuhteen alkua esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan 30.06.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Paraisten kaupunki, Viheralueet, Rantatie 28, 21600 Parainen

Lisätietoja antavat kaupunginpuutarhuri Heidi Suominen, puh. 050 329 1484 ja puistotyönjohtaja Sonja Österholm, puh. 040 560 8078, sähköposti etunimi.sukunimi@parainen.fi

 Päivähoitoyksikkö:

barn,pargas.jpg


Jatkuva rekrytointi lyhytaikaisiin sijaisuuksiin päivähoitoyksikössä.

Lähetä avoin hakemus osoitteeseen opetus@parainen.fi tai Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen.                      

                                       

 

      

       

Ruokapalvelut:

etukuva21.jpg


Paraisten kaupungin ruokapalvelu tarvitsee VUOSILOMA- JA SAIRAUSLOMASIJAISIA ruokapalvelutyöntekijän ja kokin tehtäviin.Kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä, hygieniapassi. Eduksi katsotaan ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen taito.

Tehtävä edellyttää aitoa kiinnostusta keittiötyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.

Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Tiedustelut:

ruokapalvelupäällikkö Niina Isberg / Paraisten kaupunki, niina.isberg@parainen.fi

ruokapalveluesimies sij. Eva Bergman / Paraisten keskuskeittiö 040 488 5600
ruokapalveluesimies Marika Andersson / Malmkullan keittiö, 040 488 6030
ruokapalveluesimies Gunnel Malm / Nauvon alue, 040 488 5603
ruokapalveluesimies Gunilla Gustafsson / Korppoon alue, 040 488 6029
ruokapalveluesimies Maria Dahlqvist / Houtskarin ja Iniön alueet, 044 358 5977

 


Sosiaali- ja terveydenhuolto:


puhalluspoika_rgb.jpg


Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi TERVEYDENHOITAJAN vakituiseen, osa-aikaiseen (50%), työsuhteeseen Houtskarin terveysasemalle 01.09.2017 lähtien.


Työtehtäviin sisältyy itsenäisen terveyden- ja sairaanhoitajan vastaanoton pitäminen, puhelinneuvonta, sekä lääkärin avustaminen että kansliatoimintojen hoito.

Tehtävän kelpoisuusehtona on terveydenhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta työavain 143638  28.06.2017 mennessä.

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi.

Tiedustelut, vastaava hoitaja Janette Sundqvist 040 488 5503


                                                             * * *

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

SAIRAANHOITAJA vanhustenhuoltoon, Paraisten kotisairaanhoito.  Vakituinen työsuhde.

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivuston kautta, työnumero 143723. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 26.6.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa vastaavan sairaanhoitajan sijainen Tove Lehtinen, puh. 040 488 5566


                                                              * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteet:

4 LÄHIHOITAJAA vanhustenhuoltoon, kotihoito/Parainen. Vakituiset työsuhteet.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 143717. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 26.06.2017 klo 12:00.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Eeva Suominen, tfn 044 358 5840


                                                             * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJA vanhustenhuoltoon, Grannas/Nauvo. Vakituinen työsuhde.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 143715. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 26.06.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa vanhustyönohjaaja Kerstin Savolainen, puh. 040 488 5589


                                                           * * *

                                                             

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuuden:

LÄHIHOITAJIA vanhustenhuoltoon, kotipalvelu/Parainen. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.
Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.
Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


Lisätietoja antavat

Maarit Silván             puh. 050 596 2615 tai

Eeva Suominen       puh. 044 358 5840 


                                                                  * * *


Paraisten kaupungin sosiaalipalveluyksikkö hakee tukihenkilöitä nuorille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö ohjaa, kannustaa ja toimii nuoren ystävänä ja seurana erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa kuten esimerkiksi elokuvissa, uimahallissa, konserteissa, kaupungilla yms.

Kaupungin sosiaalipalveluyksikkö tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen. Tuntimäärä on tarpeen mukaan enintään 10 tuntia/kuukausi. Tukihenkilön tulee olla tuettavan perheen ulkopuolinen henkilö, joka sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tukihenkilö ja tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tarkemmin tapaamisten sisällöstä. Alaikäisen kanssa toimivan tukihenkilön tulee esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta. Tukihenkilön itse tulee olla vähintään 16-vuotias.

Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 30 €/kk. 

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Nora Johansson, puh. 040-488 5949 tai nora.johansson@parainen.fi

                                                             * * * * *         

                                           

Paraisten kaupunki tarvitsee VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin.


SAIRAANHOITAJA

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127218.

LÄHIHOITAJA

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi työavain 127237.


HOITOAPULAINEN, PARAINEN

Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127242. 


LAITOSAPULAINEN, PARAINEN

Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127244 . 


Yhteyshenkilöt: 

Hoitotyön johtaja Ann-Helen Saarinen / terveyskeskus Parainen 040 820 9658

vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist/ lääkärivastaanotto 040 488 5503
osastonhoitaja Marika Cederlöf / Malmkulla 040 488 5843
osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik / vuodeosasto 040 488 5524
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö 040 488 5590

vanhustyön ohjaaja Ramona Pettersson/Sateenkaari Korppoo 040 458 0400
vanhustyön ohjaaja Kerstin Savolainen / Grannas, Nauvo 040 488 5589
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
vastaava sairaanhoitaja Carola Lundqvist  / kotisairaanhoito, Parainen 040 488 5566
vastaava ohjaaja Mervi Kurvinen / kotipalvelu, Parainen 050 596 2615
vastaava ohjaaja Eeva Suominen / kotipalvelu, Parainen 044 358 5840
palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg /palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
muistikoordinaattori Janina Dahla / vanhusten päivätoiminta 040 488 6055

vanhustyönjohtaja Gun Sirén 02 4585700 puhelinaika ma-pe klo 8.15-9.00

tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta.

Hakemus voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


 
Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun