Mene sisältöön


Avoimia työpaikkoja

11.8.2017


Saaristokaupunki etsii uusia työntekijöitä!

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi.

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.  

Päivähoitoyksikkö:

barn,pargas.jpgJatkuva rekrytointi lyhytaikaisiin sijaisuuksiin päivähoitoyksikössä.

Lähetä avoin hakemus osoitteeseen opetus@parainen.fi tai Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen.        

              

                                                             * * *

Haluatko työskennellä ulkona lasten parissa?

Haemme ohjaajaa Utön leikkipuistotoimintaan 12 viikkotunniksi (ma-to klo 9–12) mahdollisimman pikaisesti.

Lisätiedustelut: Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

Puh. 044 358 5985 tai pia.hotanen@parainen.fi

                                                           

 

      

       

Ruokapalvelut:

etukuva21.jpg


Paraisten kaupungin ruokapalvelu tarvitsee VUOSILOMA- JA SAIRAUSLOMASIJAISIA ruokapalvelutyöntekijän ja kokin tehtäviin.Kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä, hygieniapassi. Eduksi katsotaan ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen taito.

Tehtävä edellyttää aitoa kiinnostusta keittiötyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.

Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Tiedustelut:

ruokapalvelupäällikkö Niina Isberg / Paraisten kaupunki, niina.isberg@parainen.fi

ruokapalveluesimies sij. Eva Bergman / Paraisten keskuskeittiö 040 488 5600
ruokapalveluesimies Marika Andersson / Malmkullan keittiö, 040 488 6030
ruokapalveluesimies Gunnel Malm / Nauvon alue, 040 488 5603
ruokapalveluesimies Gunilla Gustafsson / Korppoon alue, 040 488 6029
ruokapalveluesimies Maria Dahlqvist / Houtskarin ja Iniön alueet, 044 358 5977

 


Sosiaali- ja terveydenhuolto:


puhalluspoika_rgb.jpg                                                              

           
                                  


Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosaston sosiaalipalveluyksikössä julistetaan haettavaksi aikuissosiaalityön SOSIAALITYÖNTEKIJÄN vakituinen virka 15.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Etsimme sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityön tiimiimme.

Pääasiallisia työtehtäviä ovat aikuisten asiakkaiden elämäntilanteisiin liittyvät haasteet ja niiden ratkaiseminen erilaisten sosiaalityön menetelmien avulla.

Aikuissosiaalityöntiimiin kuuluvat vastaava sosiaalityöntekijä, 3 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa, työllistämiskoordinaattori, päihdetyöntekijä, pakolaisohjaaja, kanslisti ja sosiaalipalvelupäällikkö.

Keskikokoisen kaupungin vahvuuksia ovat palvelujen läheisyys ja helppo lähestyttävyys. Yhteistyökumppanit tulevat nopeasti tutuiksi.

Vaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (§7,§32) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Työntekijän henkilökohtaista kehitystä tuetaan työnohjauksella ja  koulutuksilla. Tarvittaessa työnantajan tukee kieliopintoja. Työntekijällä on mahdollisuus harjoitella kielitaitoaan elävässä kaksikielisessä ympäristössä. Valtaosa asiakkaista on suomenkielisiä tai kaksikielisiä.   

Kokemus vastaavista työtehtävistä luetaan hakijalle ansioksi. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Kielitaito osoitetaan todistuksilla. Työsuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka täytetään sopimuksen mukaan.  Työssä tarvitaan mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Tehtävän kokonaispalkasta voidaan keskustella. 

Lisätietoja tehtävästä antaa sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson tai sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh. 02 458 5700.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työnumero 147269.  Hakemuksen ja sen liitteenä olevat todistukset voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi. Hakuaika päättyy 28.8.2017 klo 12.00.

                             

                                                                   * * *  


Paraisten kaupunki hakee PUHETERAPEUTIN SIJAISTA, vastuualueena ruotsinkieliset lapset. Työsuhde alkaa 25.9.2017 ja jatkuu 13.8.2018 asti, mahdollisesti pidempäänkin.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon sisältyvät tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelu ja järjestäminen sekä vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus ja konsultointi. Puheterapeutin työ Paraisilla on monipuolista ja itsenäistä. Puheterapeutti on kuntoutustyöryhmän jäsen.

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu puheterapeutti, jolla on hyvät taidot ruotsin kielessä ja vähintään tyydyttävä suomen kielen taito. Odotamme sinulta hyviä sosiaalisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta ja positiivista suhtautumista uusiin ajatuksiin ja muutoksiin.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Koeaika on 4 kuukautta.

Tehtävään valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain edellyttämä rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa yksikönpäällikkö Katariina Korhonen, puh. 040 488 6090, katariina.korhonen@parainen.fi tai puheterapeutti Åsa Sundström, puh. 040 488 5691, a.sundstrom@pargas.fi.

Haku tapahtuu www.kuntarekry n kautta, työavain 147774. Hakuaika päättyy 25.8.2017 klo 15.00


                                                                           * * *


Paraisten kaupungin terveydenhuolto-osasto julistaa haettavaksi

FYSIOTERAPEUTIN toimen pysyvään työsuhteeseen  Malmkullan vuodeosastolla 50% ja Vanhustenhuollon avohoidossa 50%  01.10.2017 lähtien tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, luovuutta, stressinsietokykyä ja aitoa kiinnostusta vanhusten kanssa työskentelyyn. Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta työavain 147275   30.08.2017 mennessä.

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sosiaali - ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi

Tiedustelut  vanhustyönjohtaja Gun Sirén puh. 02 458 5700/ vastaava ohjaaja Eeva Suominen puh.  044 258 5840 ja vastaava fysioterapeutti Carola Selin, puh 040 488 5512


                                                                  * * *


Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi VASTAANOTTOHOITAJAN/SAIRAANHOITAJAN toimen jatkuvaan työsuhteeseen Nauvon terveysasemalla 02.10.2017 lähtien tai sopimuksen mukaan. Työtehtävät ovat ensisijaisesti neuvonta ja hoidon tarpeen arviointi puhelimitse, sekä lääkärin avustaminen ja kansliatoiminnot. Ajoittain tehtävään sisältyy itsenäisen sairaanhoitajavastaanoton/neuvolan pitäminen.

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää soveltuvuutta asiakaspalveluun, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sekä yhteistyökykyä. Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta  työavain    147092,  29.08.2017  mennessä.

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi.

Tiedustelut,

V.t. hoitopäällikkö Ann-Christin Elmvik puh 040 488 5524

Vastaava hoitaja Janette Sundqvist puh 040 488 5503 (ajalla 21.-29.08.-17)


                                                                   * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan toimen terveydenhuollossa:

BIOANALYYTIKKO/LABORATORIOHOITAJA 01.10.2017 lähtien toistaiseksi tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän kelpoisuusehtona on bioanalyytikon tai laboratoriohoitajan tutkinto.  Tehtävään valittavalta edellytetään ruotsin ja suomen kielen riittävää suullista ja kirjallista taitoa. Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti verkkosivun www.kuntarekry.fi kautta, työavain 148037

Hakemukset ja siihen liittyvät todistukset voi myös jättää 30.08.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi .

Lisätietoja antaa vastaava laboratoriohoitaja Marit Henriksson, puh. 02 454 5230 tai hänen sijaisensa samasta numerosta. 


                                                                    * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUS Houtskarin vanhustenhuoltoon/Fridhem, Parainen.  Työsuhde ajalle 1.9.2017-31.8.2018.

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivuston kautta, työnumero 147881. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 28.08.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa  vanhustyönohjaaja Annika Brunnsberg, puh. 040 488 5590


                                                                  * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJAN vanhustenhuoltoon, 3-vuorotyö, Aftonro/Iniö. Vakituinen työsuhde.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 147794. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 28.08.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa Annika Brunnsberg   puh. 040 488 5590


                                                                * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJA vanhustenhuoltoon, 3-vuorotyö, Grannas/Nauvo. Vakituinen työsuhde.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 147796. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 28.08.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa vanhustyönohjaaja Kerstin Savolainen, puh. 040 488 5589


                                                                    * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

 LÄHIHOITAJA vanhustenhuoltoon, yötyö, Turvapalvelu/Parainen. Vakituinen työsuhde.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 147810. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 28.08.2017 klo 12:00.

Lisätietoja antaa palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg, puh. 0400 202 848


                                                                   * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteet:

3 LÄHIHOITAJAA vanhustenhuoltoon, 2-vuorotyö, kotihoito/Parainen. Vakituiset työsuhteet.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 147716. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 28.08.2017 klo 12:00.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Eeva Suominen, tfn 044 358 5840


                                                                        * * *


Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi LAITOSAPULAISEN toimen 15.10.2017 lähtien tai sopimuksen mukaan vuodeosastolla. Tehtävän kelpoisuusehtona on laitosapulaisen tutkinto.

Tehtävä edellyttää huolellisuutta, aloitekykyä ja aitoa kiinnostusta vanhusten kanssa työskentelyyn.. Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta työavain  147227   01.09. 2017 mennessä.

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sosiaali - ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi

Tiedustelut, v.t. osastonhoitaja Sari Gustafsson 040 488 5843 ja osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik puh. 040 488 5524


                                                                    * * *

                          

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuuden:

LÄHIHOITAJIA vanhustenhuoltoon, kotipalvelu/Parainen. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.
Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.
Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


Lisätietoja antavat

Maarit Silván             puh. 050 596 2615 tai

Eeva Suominen       puh. 044 358 5840 


                                                                  * * *


Paraisten kaupungin sosiaalipalveluyksikkö hakee tukihenkilöitä nuorille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö ohjaa, kannustaa ja toimii nuoren ystävänä ja seurana erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa kuten esimerkiksi elokuvissa, uimahallissa, konserteissa, kaupungilla yms.

Kaupungin sosiaalipalveluyksikkö tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen. Tuntimäärä on tarpeen mukaan enintään 10 tuntia/kuukausi. Tukihenkilön tulee olla tuettavan perheen ulkopuolinen henkilö, joka sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tukihenkilö ja tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tarkemmin tapaamisten sisällöstä. Alaikäisen kanssa toimivan tukihenkilön tulee esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta. Tukihenkilön itse tulee olla vähintään 16-vuotias.

Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 30 €/kk. 

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Nora Johansson, puh. 040-488 5949 tai nora.johansson@parainen.fi

                                                             * * * * *         

                                           

Paraisten kaupunki tarvitsee VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin.


SAIRAANHOITAJA

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127218.

LÄHIHOITAJA

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi työavain 127237.


HOITOAPULAINEN, PARAINEN

Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127242. 


LAITOSAPULAINEN, PARAINEN

Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127244 . 


Yhteyshenkilöt: 

Hoitotyön johtaja Ann-Helen Saarinen / terveyskeskus Parainen 040 820 9658

vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist/ lääkärivastaanotto 040 488 5503
osastonhoitaja Marika Cederlöf / Malmkulla 040 488 5843
osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik / vuodeosasto 040 488 5524
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö 040 488 5590

vanhustyön ohjaaja Ramona Pettersson/Sateenkaari Korppoo 040 458 0400
vanhustyön ohjaaja Kerstin Savolainen / Grannas, Nauvo 040 488 5589
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
vastaava sairaanhoitaja Carola Lundqvist  / kotisairaanhoito, Parainen 040 488 5566
vastaava ohjaaja Mervi Kurvinen / kotipalvelu, Parainen 050 596 2615
vastaava ohjaaja Eeva Suominen / kotipalvelu, Parainen 044 358 5840
palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg /palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
muistikoordinaattori Janina Dahla / vanhusten päivätoiminta 040 488 6055

vanhustyönjohtaja Gun Sirén 02 4585700 puhelinaika ma-pe klo 8.15-9.00

tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta.

Hakemus voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


 
Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun