Till innehållet


Pargas industrimuseum

Gruvvägen 1, 21600 Pargas

Kontaktperson: museiamanuens Anne Bergström
tfn 050 596 2112

Museet är öppet 2019:

 18.6-18.8. ti-sö 11-16. (Stängt 21-23.6)

Övriga tider enligt överenskommelse.

Inträde:
4€ euro, barn under 12 år gratis.  Guideavgift utanför ordinarie öppethållning 50€. 
Tfn: 02 458 1452 eller 050 596 2112

Hemsida: www.pargashembygdsmuseum.fi/swe

ind-museum.JPGPargas industrimuseum är beläget vid randen av Nordkalks kalkstensbrott intill korsningen av Skräbbölevägen och Gruvvägen. Museet öppnades år 1982. I Pargas har kalkfyndigheterna haft en stor betydelse ända sedan 1300-talet. Museets samlingar berättar mångsidigt om den verksamhet Pargas Kalk Ab har bedrivit på orten. I ord och bild kan man ta del av bl.a. den kalk- och cementhantering som bedrivits på orten liksom också det sociala arbete och fritidsverksamhet som hört till bolagets verksamhetsområden.

Bolaget bedrev också en omfattande sjöfart och föremål anknutna till denna finns likaså utställda. Ett av rummen är inrett till direktör Emil Sarlins kontor. Nordens största dagbrott kan beundras från utsiktsplatsen intill museet.

gruvan.JPG

I Storgård-Södergård i anknytning till Pargas Industrimuseum visas den nya geologiska basutställningen "2000 miljoner år". I utställningen tas besökarna med på en resa långt tillbaka i tiden under vilken man får veta om den för Pargas så viktiga kalkstenens ursprung. Pargas har under sin geologiska utveckling långa tider befunnit sig på breddgrader med helt andra klimatförhållanden än de vi idag upplever. De vulkaniska bergarterna och kalkstenarna i Pargas berättar om en tid då nuvarande södra Finland befann sig vid ekvatorn, och vittnar om tropiska hav och aktiva vulkaner. I ord och bild visas när, var och hur kalkstenen har uppkommit.
I utställningen berättas också om de bergarter och mineral som kan hittas i dagbrottet i Pargas, om fossil samt särskilt om det vackra mineralet pargasit som fått sitt namn efter orten. I ett av rummen kan man bekanta sig med den apparatur och metoder som chefsgeolog Adolf Metzger använde i sitt arbete.

I museibutiken säljs speciella souvenirer med anknytning till kalkstenens historia och orten.

ind-museum3.JPG

Upp