Till innehållet


Aktuellt

SKÄRGÅRDSMARSCHEN 14-22.1
SR_Skargardsmarch2017_FBcover.jpg
Nu är det dags för Skärgårdsmarschen, en lekfull motionskamp mellan skärgårdskommunerna i Åboland. I år ska invånarna i hela Pargas ta revansch på Kimitoön ;)

I Pargas kommundelar startar vi upp med några kick-off tillfällen lördagen den 14.1.

Läs mera HÄR

UNDERSTÖD

Föreningar och grupper, vilka önskar bli delaktiga av de anslag som Pargas stad reserverat i budgeten för nedannämnda verksamheter uppmanas inlämna sina ansökningar senast den 31 januari 2017.

  1. KULTUR
  • Verksamhetsunderstöd för kulturverksamhet
  1. IDROTT
  • Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar
  1. BARN OCH UNGDOM
  • Verksamhetsunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut. Försenade ansökningar kan förkastas av kulturnämnden.

Ansökningarna om understöd för kultur, idrott och barn och ungdom riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi.

Tilläggsinformation finns på www.pargas.fi under Kultur eller Idrott under Understöd och kan även ges av:

kulturchef Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@pargas.f i 050 5962 601 (ungdom, kultur) fritidssekreterare Christer Grunér christer.gruner@pargas.fi  050 5962 602 (idrott) 

BOKNING.PARGAS.FI

varaus.parainen.fi.jpg

Kvälls- och veckoslutsuthyrning av skolutrymmen och bollhallar
i PARGAS stad läsåret 2016–2017

Under läsåret 2016–2017 tar Pargas stad i bruk ett elektroniskt bokningsprogram. Bokningsprogrammet ersätter blanketten.

Det ges information om programmet för föreningar och företag 16.5 kl. 17.00 i stadshuset i Pargas.

De som under läsåret 2016–2017 önskar hyra skolutrymmen och bollhallar ska lämna in sin ansökan elektroniskt på bokning.pargas.fi senast 31.5.2016.

______________________________________________________________

brorundan.JPG 

Brorundan är ett motionsstråk mitt på Malmen som går längs Sundets vardera kajer. Rundan är i sin fulla längd ca 2,8 km och går mellan Skärgårdsvägsbron och Kalkvägsbron (Torgbron). Vill man förkorta motionssträckan kan man valfritt ta en genväg över nån av mellanbroarna.

På vardera sidan av Sundet finns varsin redskapsstation med möjlighet till uppvärmning och lättsam träning av kroppens alla muskelgrupper. Det är fritt att använda redskap och motionsrunda när som helst på dygnet. Man kan börja sin runda var som helst - då man gått runt och igen befinner sig på samma plats där man startade har man gått ett varv.

Under kallare och fuktigare tider av året är det skäl att ta med sig en egen värmande sittdyna (pefflett) av t ex styrox att placera på metallsitsarna.

Belysningen ska inom kort förbättras, särskilt vid redskapsstationerna. Permanenta informationstavlor och kartor görs klara under vintern för att placeras ut på vårkanten.

motionsrundan.JPG

Skriv ut
Dela |
Upp