Till innehållet


Krishjälp

PSYKOLOGISK DEBRIEFING
Då det har skett en olycka där någon skadats eller dött, kan det finnas behov att få gå igenom händelserna för att få all tillgänglig information och för att komma igång med den emotionella bearbetningen av händelsen. Krisgruppen i Pargas stad erbjuder Psykologisk debriefing just för detta ändamål.

Krisgruppen i Pargas kontaktas via jourmottagningen vid Pargas hälsostation.

Vårdpersonalen informerar debriefing gruppens jourhavande person, som sedan kontaktar de vederbörande och erbjuder psykologisk debriefing.

Skriv ut
Dela |
Upp