Till innehållet


Fysio- och ergoterapi

Vår målsättning är att främja och upprätthålla befolkningens arbets- och funktionsförmåga.

Vi vill uppmuntra våra klienter att med hjälp av egenvård förebygga besvär från stöd- och rörelseorganen och att hitta lämpliga motionsvanor. Vi arbetar för att stöda en individ i att fungera i sin livsmiljö och klara de krav som vardagslivet ställer.

Fysioterapins verksamhet i hela Pargas område: 

  • Individuell fysioterapi

  • Utlåning av hjälpmedel

  • Gruppverksamhet

  • Fysio- och ergoterapi på bäddavdelning

  • Medicinsk rehabilitering

  • Motionsrådgivning

 
Individuell fysioterapi
För den service som fysioterapienheten ger behövs remiss från läkare på någon av hälsostationerna i Pargas, Åbolands sjukhus eller ÅUCS. 
I terapin ingår handledning som stöd till egenvård och vid behov rörelseterapi och fysikaliska behandlingar.
Fysioterapigången kostar 11,40 €.

Individuell fysioterapi ordnas på alla hälsostationer i skärgården.

Utlåning av hjälpmedel
Pargas hälsostation lånar ut rörlighetshjälpmedel, såsom rullstolar, rollatorer, kryckor osv. Det behövs ingen remiss och utlåningen är avgiftsfri. 

Vill du låna hjälpmedel kontakta oss per telefon vardagar kl. 12-13:00 eller kom på besök då hjälpmedelsutlåningen är öppen kl. 13-14:00.

Andra medicinska hjälpmedel än rörlighetshjälpmedel som är avsedda att återställa kundens funktionsförmåga efter en sjukdom, skada eller operation, såsom bröstprotes eller peruk, behandlas under socialarbete.

Fysioterapeuterna på hälsostationerna i Nagu och Korpo skaffar de hjälpmedel som invånarna inom deras skärgårdsområde, inklusive Houtskär och Iniö, behöver.
Ring gärna dagen före och beställ hjälpmedlen. 

Gruppverksamhet
I Folkhälsans terapibassäng vid Kalkvägen i Pargas ordnas det gruppverksamhet för personer med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Servicen är avgiftsbelagd och kräver en remiss från läkare.

Fysio- och ergoterapi på bäddavdelningarna
Patienternas behov av terapi på bäddavdelningarna bestäms av läkare på respektive avdelning. Terapi ingår i avgiften för vårddag. Terapi ges på bäddavdelningarna på vardagar. Det görs vid behov hembesök för att bedöma patienternas behov av hjälpmedel och förutsättningar att klara sig hemma.

Medicinsk rehabilitering
Medicinsk rehabilitering kan beviljas en person vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av bestående eller kronisk sjukdom eller skada. Rehabilitering ges till reumapatienter, neurologiska patienter m.m. som inte omfattas av FPA:s rehabilitering. Med hjälp av terapi eller hjälpmedelstjänster vill man främja individens förmåga att klara sig på egen hand och öka hans eller hennes välbefinnande.
Beslut om medicinsk rehabilitering fattas i Pargas av en rehabiliteringsarbetsgrupp som består av överläkare, fysioterapeut, psykolog, talterapeut och socialsekreterare. 

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

skannattu ilmakuva, diabetes,DOC190813-0001.jpg  

PARGAS  
Pargas hälsostation
Vapparvägen 15
21600 Pargas
Hälsostationen ligger ca 500 m norr om rondellen.
Ingången ligger ca 50 m söder om huvudingången, i husets bottenvåning.
GPS-adress: 60°18.62’N 22°17.52’E

Tidsbokning:              
Tfn 040 488 5512  vardagar kl. 12-13:00 eller via webben

Hjälpmedelsutlåning:
vardagar kl. 13-14:00

Personal:                   
Ansvarig fysioterapeut
Carola Selin, mottagning och rehabiliteringsfrågor

Fysioterapeut
Susanne Cederlöf, mottagning och skolelever (tj.ledig)
vik. Mia Bergman

Fysioterapeut
Riitta Sjöblom, hälsostationens/hälsovårdscentralens bäddavdelning och barn under skolåldern

Fysioterapeut
Annika Leandersson, mottagning och Malmkulla Slussen

Konditionsskötare
Päivi Huuskonen, Malmkullas bäddavdelning och utlåning av hjälpmedel

Ergoterapeut
Linnéa Löfroth, hälsovårdscentralens bäddavdelning och funktionsförmåga hos patienter som ska skrivas ut.
Tfn 040 488 56 66         

NAGU       
Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
21660 Nagu
GPS-adress: N 66° 76.271, E 15° 50.255

Tidsbokning och utlåning av hjälpmedel:  
Tfn 040 488 5808
Telefontid: mån. och ons. kl. 8.00–9.00)

Personal:                   
Fysioterapeut
Janina Nymalm


KORPO            
Korpo hälsostation
Tallbackavägen
21710 Korpo
GPS-adress: N 60°09.649, E 021° 33.827

Telefontid och utlåning av
hjälpmedel:

vardagar kl. 8.00-9.00

Personal:                   
Fysioterapeut
Eva Lönnqvist-Kari


HOUTSKÄR          
Houtskärs hälsostation
Riggosvägen 2 A
21760 Houtskär
GPS-adress: N 60o13'10.8, E 21o22'25.3

Telefontid och utlåning av hjälpmedel:   
Tfn 040 488 5816
vardagar kl. 8.00-9.00

Personal:                   
Fysioterapeut Eva Lönnqvist-Kari

 

INIÖ 
Iniö hälsostation
Iniövägen 590
23390 Iniö
GPS-adress: N 60°23.703, E 021° 23.106

Telefontid och utlåning av hjälpmedel:  
Tfn 0400 117 121

Kontaktperson:           
Hälsovårdare Nina Grandell

Skriv ut
Dela |
Upp