Till innehållet


Hemsjukhus

Hemsjukhuset erbjuder akut sjukvård i hemmet för kortare tid.

Till hemsjukhuset kommer Ni med remiss av läkare.

Alternativet förutsätter:

  • att Ni själv vill det och Ni i hemmet kan skötas tryggt enligt läkarens direktiv.

  • att Ni är självständig, anhöriga har förbundit sig att hjälpa eller att Ni klarar av dagliga sysslor med hjälp av hemvården.


Vården ges av sjukskötare vardagar kl. 7.30-21, helgdagar kl. 8-18.

Vid behov kan Ni kontakta hemsjukhusets sjuksköterska Tfn 040 488 5831

Efter kl. 21.30 vardagar och kl. 19 helgdagar kan Ni i problemsituationer ta kontakt med Pargas bäddavdelning. Tfn 040 488 5520

Avdelningsläkare är Birger Björkqvist. Önskan om ringbud till läkaren kan lämnas via sjukskötaren, vid behov gör läkaren hembesök.

Vi har tystnadsplikt.

Hemsjukhusets avgift:

  • 9,30€/sjukskötarbesök.

  • 16,10€/dygn om flera besök samma dag.

  • 14,70€ läkarbesök.

Om Ni har regelbunden hemvård, bor på anstalt eller serviceboende är tjänsten gratis. Avgift uppbärs inte av krigsinvalider med 20 % invaliditet.

Avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik Tfn 040 488 5524

Avdelningssekreterare Agneta Peltonen Tfn 040 488 5525

E-post: hemsjukhus@pargas.fi

Postadress: Vapparvägen 15a, 21600 Pargas

Om du är nöjd- berätta det för andra! 
Om du är missnöjd berätta det för oss!

Skriv ut
Dela |
Upp