Mene sisältöön


Neuvolatoiminta

Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille tarkoitettuja maksuttomia peruspalveluja. Paraisilla neuvolapalveluihin kuuluvat ehkäisyneuvola, äitiysneuvola ja lastenneuvola.

Toiminta perustuu määräaikaistarkastuksiin ja yksilöllisesti sovittuihin tapaamisiin.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.

Sivun alkuun