Mene sisältöön


Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteet
-  oppilaiden terveyden edistäminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa oppilaiden terveellisen kasvun ja kehityksen sekä psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi
- erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja perheiden tunnistaminen ja tuen järjestäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

Kouluterveydenhuollosta on säädetty laissa ja se on maksutonta.

Terveystarkastukset
Kouluterveydenhuollon ensisijaisen työtavan muodostavat terveystarkastukset. Jokaisessa koulussa on kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat jokaisena kouluvuotena, ja tulevat koululaiset käyvät kouluterveydenhoitajan vastaanotolla kerran ennen koulun alkua. Terveystarkastuksessa tutkitaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Lisäksi terveydenhoitaja antaa yksilöllisesti sopeutettua terveysneuvontaa kunkin lapsen kehitystason mukaisesti. Laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokan oppilaille, ja tarkastuksessa arvioidaan sekä lapsen/nuoren että koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajaan terveystarkastukseen. Terveystarkastukset pohjautuvat valtakunnalliseen kouluterveydenhuollosta annettuun asetukseen, joka tuli voimaan 2009.

Oppilaat voivat tarvittaessa käydä kouluterveydenhoitajan vastaanotolla, ja myös vanhemmat voivat aina ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan lapsen terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.


PARAINEN

Nilsbyn koulu

Kouluterveydenhoitaja
Sonja Strömborg (hoitovapaa)
sij. Sabina Sjödahl
puh. 040 488 5844 (klo 8.00-9.00)
Lääkäri
Evelina Silván

Koivuhaan koulu
Kouluterveydenhoitaja
Elina Bomberg (sij.)
puh. 050 338 8297 (klo 8.00-9.00)
Lääkäri
Evelina Silván

Storgårdin koulu
Kouluterveydenhoitaja
Elina Bomberg (sij.)
puh. 050 338 8297 (klo 8.00-9.00)
Lääkäri
Evelina Silván

Paraistenseudun koulu
Kouluterveydenhoitaja
Elina Bomberg (sij.)
puh. 050 338 8297 (klo 8.00-9.00)
Lääkäri
Eveliina Silván


NAUVO

Simonkylän koulu
Kyrkbackens skola


Terveydenhoitaja
Annika Alopaeus
puh. 0400 117 153
puh.aika ma-pe klo. 11.30-12.00


KORPPOO
Ulkosaariston peruskoulu
Skärgårdshavets grundskola


Hälsovårdare
Carita Lindbom-Johansson
puh. 040 488 5815
puh.aika ma-pe klo. 12.30-13.00

HOUTSKARI

Träskskola

Terveydenhoitaja
Pirjo Gräsbeck
puh. 0400 117 120


INIÖ

Iniö Skola

Terveydenhoitaja
Nina Grandell
puh. 0400 117 121

puhelinaika: arkisin klo. 9:00-10:00

Sivun alkuun