Mene sisältöön


Päihdehuolto

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdehuollon palveluiden antaminen perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen ja on luottamuksellista.

Päihdehuollon palvelut koostuvat henkilökohtaisesta tukikeskustelusta, poliklinikka- ja laitoshoidosta sekä asumis- ja tukipalveluista. Palveluihin kuuluu myös kiireellistä hoitoa tarvitsevien päihdeongelmaisten hoidon järjestäminen.


Sosiaalityöntekijä, 
Harri Keränen, puh. 044 358 5710

puh.aika ma klo 13.15-14, ke-pe klo 9.30-10

Vastaanotto ajanvarauksella: Paraisten sosiaalitoimisto, tarvittaessa Houtskari, Korppoo ja Nauvo.

Sähköinen asiointi

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.

Sivun alkuun