Mene sisältöön


Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus

Valvonnan tarkoituksena on kuluttajan suojaaminen kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden aiheuttamilta vaaroilta. Tuote tai palvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle.

Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 säätelee valvontaa. Kunnan on alueellaan suunnitelmallisesti tehtävä turvallisuustarkastuksia. Lain nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten noudattamista valvovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), aluehallintavirastot ja kuntien terveystarkastajat. Kunnan terveystarkastajat suorittavat valvontaa kulutustavaroiden myyntipaikoissa. Kuluttajapalveluja valvotaan niiden suorittamispaikalla. Ensisijainen vastuu tuotteiden turvallisuudesta on yrityksillä (valmistaja, maahantuoja, myyjä). Tuoteturvallisuutta valvotaan hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti ja toisaalta kuntalaisten yhteydenottojen perusteella.

Sivun alkuun