Mene sisältöön


Kemikaalivalvonta

Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta keskitettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.9.2013 alkaen, kun uusi kemikaalilaki (599/2013) tuli voimaan. Virastoon siirrettiin kunnan kamikaalivalvontaviranomaisen kaikki tehtävät, eikä lainsäädännössä enää ole tehtäviä kunnan kamikaalivalvontaviranomaiselle. 

Vaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta kuuluu pelastusviranomaisille. Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin ylin valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Sivun alkuun