Mene sisältöön


Terveyspalvelut


Paraisten terveyskeskus vastaa alueensa asukkaiden perusterveydenhuollon palveluista. Perusterveydenhuoltoa on mm. terveyskeskuksen lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminta, hammashuolto sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat myös tietyt joukkotarkastukset.

Paraisten terveydenhuollon piiriin kuuluu myös ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkäripalvelut. Lisäksi koko Paraisten terveyskeskuksen alueella toimivat työnantajat, yrittäjät ja maanviljelijät voivat halutessaan ostaa työterveyshuollon palveluita - linkki tässä.

Paraisten terveysaseman lisäksi koko laajan saaristoalueen kattaa kaksikielinen terveysasemaverkosto. Paikallista perusterveydenhuoltoa tarjoavat Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön terveysasemat.

saaristokartta Parainen 

Tavoitteena on kehittynyt ja tehokas, asukkaiden hoitotarpeen mukainen terveydenhuolto.

Uusia palvelumuotoja kehitetään asukkaiden muuttuviin ja kasvaviin tarpeisiin siten, että asiakkaan tarpeet tulevat aidosti tyydytettyä ja huomioon otettua.

HOITOONPÄÄSY

Hoitoonpääsy Paraisten terveyskeskuksessa perustuu terveydenhuoltolakiin (1326/2010).

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on potilaan päästävä heti riippumatta asuinpaikasta. Kiireellistä hoitoa varten terveyskeskuksessa on päivystysvastaanotto.

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan kunnan asukkaille terveysasemilla. Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana asiakas saa sinne heti puhelinyhteyden tai hän voi mennä sinne käymään. Hoitoon pääsylle on taattu tietyt määräajat. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen Yhteydenoton aikana.

Hoitoonpääsytilanne 9.10.2019:

Kiireetön hoito:
Parainen 3 viikkoa
Nauvo 1 viikko
Korppoo 2 viikkoa
Houtskari 2 viikkoa
Iniö 2 viikkoa


ULKOPAIKKAKUNTALAISTEN TERVEYSPALVELUT

Kiireellinen sairaanhoito
Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava asiakkaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Ulkopaikkakuntalaiselta asiakkaalta peritään samat potilasmaksut kuin kunnan omilta asukkailtakin.

Päivystysajat Paraisilla

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Terveyskeskus tuottaa kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kunnan alueella sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille.

Hoitopaikan valinta
1.1.2014 lähtien potilaan oikeus valita hoitopaikkansa laajenee. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksikön voi valita mistä tahansa Suomen terveysasemista ja sairaaloista. Terveysaseman vaihdosta on tehtävä ilmoitus sekä uudelle, että vanhalle terveysasemalle vähintään kolme viikkoa ennen vaihtoa. Terveysaseman vaihdon voit tehdä käyttämällä valmista lomaketta. Terveysasemaa voi vaihtaa uudelleen aikaisintaan vuoden kuluttua. 

Tilapäisen oleskelun aikana voit käyttää terveyspalveluja hoitosuunnitelman mukaisesti
Henkilö, joka asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun syyn vuoksi, voi käyttää hoitosuunnitelman mukaisen kiireettömän hoidon toteuttamiseen myös muun kuin oman kuntansa perusterveydenhuollon palveluita hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta.

Hoitovastuu säilyy omassa terveyskeskuksessa. Asiakasmaksut peritään samoin kuin kunnan asukkailta.

Asiakkaalla on oltava oman terveyskeskuksensa tekemä kirjallinen hoitosuunnitelma. Hoidon tarpeesta on ilmoitettava vähintään kolme viikkoa ennen tarvetta Paraisten terveyskeskuksen sille terveysasemalle, jolle henkilö on hakeutumassa.

Ulkomaalaisten sairaanhoito
EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä vakuutetulla on oikeus saada Suomessa tilapäisen oleskelun aikana lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa. Oikeus osoitetaan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Pohjoismaassa ja Isossa-Britanniassa asuva osoittaa oikeutensa passilla tai virallisella henkilöllisyystodistuksella. Asiakasmaksut ovat samat kuin Suomessa vakinaisesti asuvilla.

Lisätietoja ulkomaalaisten sairaanhoidosta Suomessa löytyy Kelan sivuilta.

089.JPG 

PALAUTE 

Paraisten terveyskeskuksessa kehitetään uusia palvelumuotoja asukkaiden muuttuviin ja kasvaviin tarpeisiin siten, että asiakkaan tarpeet tulevat aidosti tyydytettyä ja huomioon otettua. Tässä työssä asiakkaidemme kokemukset Paraisten terveyskeskuksen toiminnasta ovat hyvin tärkeitä.

Kaikenlainen palaute - kritiikki, ideat ja ehdotukset - ovat tervetulleita yhteisten terveyspalvelujemme parantamiseksi. Ohessa Paraisten terveyskeskuksen yhteyshenkilöt:
AJATUKSIA

..."Tällä hetkellä monet elävät elämäänsä välittämättä lainkaan terveydestään, ja kun he sitten sairastuvat, meidän hoitoalalla on määrä tehdä heistä terveitä. Käytännössä terveyden ylläpitäminen on pitkäjänteinen projekti, ja ihmisen ollessa sairas oma panos on tervehtymisen kannalta A ja O"...

..." Kunpa me terveydenhuollossa voisimme yhdessä asiakkaidemme kanssa luoda sellaista kumppanuutta, jossa asiakas ottaa vastuun omasta elämästään ja terveydestään ja hoitohenkilöstö voisi auttaa asiakasta ja luotsata häntä eteenpäin, antaa ehdotuksia ja vaihtoehtoja. Meillä on edellytykset hedelmälliselle vuorovaikutukselle neuvolajärjestelmämme ja kouluterveydenhuollon ansiosta, nyt on vain löydettävä oikea avain, joka avaa oven antoisaan kumppanuuteen myös myöhemmällä iällä"...

Sivun alkuun