Till innehållet


Välkommen till dagvårdens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita de öppna dagvårdens tjänster för småbarnsfostran utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heldags- eller halvdagsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem, eller som gruppfamiljedagvård.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.3.2017
Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) trädde i kraft 1.3.2017. I lagen föreskrivs om klientavgifterna som tas ut för daghemsvård och familjedagvård som ordnas av kommunen. Framöver tillämpas undervisningsväsendets prisindex i stället för social- och hälsovårdsväsendets prisindex. Vi strävar efter att skicka ett nytt avgiftsbeslut inom mars månad till de familjer vars dagvårdsavgift ändras. Mera information här.

Pargas stads avgiftsprinciper kommer att justeras under detta år. Tillsvidare används nuvarande principer som är anpassade till den nya lagen. Mera information kommer under våren.

OBS! Blanketten om utredning av vårdbehov, som vårdnadshavarna har fått i mars, har kompletterats med ”timmar/ månad”, se blanketter.

border.jpg

LEKPARKEN  ÄR ETT BRA ALTERNATIV TILL DAGVÅRDEN
Pargas stad har tre lekparker med ledd verksamhet: Ankarparken i Pargas, lekparken i Nagu och Utö lekpark . Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet.

Ankarparken
Ankarparken, som ligger i anslutning till Familjehuset Ankaret, har barnpark måndag-torsdag kl. 9-12 och familjepark fredagar kl. 9-12 (gratis) under skolornas verksamhetsår. Familjerna är dock välkomna alla dagar till parken.  Vuxna har således möjlighet att stanna med barnen i parken och delta i verksamheten. På fredagar finns möjlighet att delta i skogsutfärder. Mera info här eller genom att kontakta  Ankarparkens personal per telefon 044 259 1826.

Lekparken i Nagu
Lekparken i Nagu finns vid kommunalstugan och är öppen måndagar och tisdagar kl. 9-11.30 under skolornas verksamhetsår, mera info här.

Utö lekpark

Utolekpark1.jpg

Lekparksverksamheten på Utö har startat hösten 2016.
Tfn 040 488 5976

border.jpg

Skriv ut
Dela |
Upp