Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem, eller som gruppfamiljedagvård.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

eSmåbarnspedagogik
Pargas stad tar i bruk elektroniskt meddelande av vårdtider och placerings- och avgiftsbesluten skickas elektroniskt, se eSmåbarnspedagogik.


KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FR.O.M. 1.1.2018 
Riksdagen har 8.12.2017 godkänt förslaget till ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Bildningsnämnden i Pargas godkände förslaget på sitt möte den 13.12.2017. Se avgifter för småbarnspedagogik.

OBS! Familjer vars inkomster är oförändrade behöver inte lämna in inkomstutredningar.

border.jpg

gaddan_logo.jpg

Gäddan och gänget har startat på en ny rundtur i sina sumpar och turnén fortsätter ända till våren 2018, så att alla verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken i Pargas får träffa dem. Följ deras resa på bloggen!

border.jpg

LEKPARKEN  ÄR ETT BRA ALTERNATIV TILL DAGVÅRDEN
Pargas stad har tre lekparker med ledd verksamhet: Ankarparken i Pargas, lekparken i Nagu och Utö lekpark . Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet.

Ankarparken

Ankarparken, som ligger i anslutning till Familjehuset Ankaret, har barnpark måndag-torsdag kl. 9-12 och familjepark fredagar kl. 9-12 (gratis) under skolornas verksamhetsår. Familjerna är dock välkomna alla dagar till parken.  Vuxna har således möjlighet att stanna med barnen i parken och delta i verksamheten. På fredagar finns möjlighet att delta i skogsutfärder. Mera info här eller genom att kontakta  Ankarparkens personal per telefon 044 259 1826.

Lekparken i Nagu
Lekparken i Nagu finns vid kommunalstugan och är öppen måndagar och tisdagar kl. 9-11.30 under skolornas verksamhetsår, mera info här.

border.jpg

Skriv ut
Dela |
Upp