Till innehållet


Välkommen till dagvårdens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

 • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita de öppna dagvårdens tjänster för småbarnsfostran utan att förlora hemvårdsstödet.
 • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem, eller som gruppfamiljedagvård.
 • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
 • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

AktuelltBlommorna.jpg

SOMMAR-INFO
Under tiden 3–28.7.2017 koncentreras dagvården i Pargas kommunområde på följande dagvårdsställen:

 • Daghemmet Villa Kamomilla (för barn med daghemsplats)
 • Vaahteramäki gruppfamiljedaghem (för barn i familje- och gruppfamiljedagvård)

Förfrågningar angående dagvården under tiden 19.6–8.8.2017:

 • 19–30.6   Ulla Söderström-Ceder, tfn 044 358 5973
 • 26.6–12.7 Annmari Vehmas, tfn 040 488 5741 
 • 13–14.7   Anne Söderblom, tfn 040 488 5743
 • 17–28.7   stängt (stadens växel tfn 02 458 5700)
 • 31.7–8.8   Ulla Söderström-Ceder, tfn 044 358 5973

Ändring av startdatum, vårdform, annullering av dagvårdsplats samt andra dagvårdsärenden meddelas skriftligt till ovanstående personer under respektive tider, e-post: fornamn.efternamn@pargas.fi

Dagvården har personalutbildning fredagen 11.8.2017 och då är alla dagvårdsplatser stängda. För de familjer som annars skulle ha haft sina barn i dagvård är denna dag avgiftsfri. Vi hoppas att alla får dagvården ordnad för att hela personalen ska kunna delta i utbildningen. Vänligen kontakta föreståndaren eller familjedagvårdsledaren i annat fall, senast 16.6.2017. Tack för ert samarbete!

Dagvården önskar alla en trevlig sommar!________________________________

På dagvårdsbeslutet betyder "Mer omfattande behov" småbarnspedagogik över 20 h/ vecka.

border.jpg

LEKPARKEN  ÄR ETT BRA ALTERNATIV TILL DAGVÅRDEN
Pargas stad har tre lekparker med ledd verksamhet: Ankarparken i Pargas, lekparken i Nagu och Utö lekpark . Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet.

Ankarparken
Ankarparken, som ligger i anslutning till Familjehuset Ankaret, har barnpark måndag-torsdag kl. 9-12 och familjepark fredagar kl. 9-12 (gratis) under skolornas verksamhetsår. Familjerna är dock välkomna alla dagar till parken.  Vuxna har således möjlighet att stanna med barnen i parken och delta i verksamheten. På fredagar finns möjlighet att delta i skogsutfärder. Mera info här eller genom att kontakta  Ankarparkens personal per telefon 044 259 1826.

Lekparken i Nagu
Lekparken i Nagu finns vid kommunalstugan och är öppen måndagar och tisdagar kl. 9-11.30 under skolornas verksamhetsår, mera info här.

Utö lekpark

Utolekpark1.jpg

Lekparksverksamheten på Utö har startat hösten 2016.
Tfn 040 488 5976

border.jpg

Skriv ut
Dela |
Upp