Till innehållet


Lediga tomter

Vi har rymliga egnahemstomter i Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär. Tomterna finns på detaljplanerade områden med färdigt utbyggd kommunalteknik och möjlighet till en båtplats.

SMAKPROV PÅ VÅRA TOMTER:

Ljusudda, Pargas och Hemsundet, Nagu
Mitt i förtjusande skärgårdsnatur
Det nya havsnära bostadsområdet i Ljusudda lockar barnfamiljer. I området finns både bergs-, skogs- och åkertomter av varierande storlekar samt möjlighet till en båtplats. I Ljusudda bor du nära naturen och nära service. Avståndet till Pargas centrum är cirka fyra kilometer. Också Hemsundet i Nagu ligger omedelbart vid havet, mitt i skärgårdsnaturen. Avståndet från Hemsundet till Nagu centrum är cirka tre kilometer.

Då ni hittar en lämplig tomt och bestämmer er för att reservera den, kan vi göra försäljnings- eller uthyrningsbeslut omedelbart. Reserveringen gäller i tre månader, under vilka det antingen görs upp ett köpebrev eller ett arrendeavtal. För det första året tar vi inte ut någon arrendeavgift.

Största delen av tomterna är registrerade och för dem debiterar vi en separat styckningsavgift. Ett köpvittnesarvode på 120 euro tillkommer.

Förfrågningar:

Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

Köpebrev:
Fastighetssekreterare Anette Jalonen, tfn 040 488 5905
Arrendeavtal:
Avtalssekreterare Johanna Harmaa, tfn 040 488 5916

Bygglovsärenden:
Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, tfn 050 596 2642
Byggnadsinspektör Kenneth Koskinen, tfn 040 488 5700
Byggnadsinspektör Joakim Nyström, tfn 0400 929 044

Kommunalteknik:
Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724


Upp