Till innehållet


Kyrksundsstranden

Bostadsområdet som håller på att byggas upp vid Kyrksundet i centrum av staden kompletterar trähusmiljön kring den medeltida stenkyrkan.
Centralparken, Kyrksundet och närheten till småstadens serviceutbud, fritidsupplevelser och kulturutbud gör området till en attraktiv plats att bo på för den moderna människan.
Allt ligger nära till hands – havet, staden och den historiska miljön.

Kyrksundsstrandentomter till salu.jpg
Uppdaterad 13.06.2017
NYA TOMTER  (med blått på kartan)
Följande tomter ges ut till försäljning genom anbudsförfarande så att de säljs till högsbjudande. Vid lika anbud avgör lotten. Om en tomt har endast en sökande säljs tomten till utgångspriset, annars avgör anbudet.
Köparen bör förbinda sig till att bygga det antal separata bostadshus som angivits som byggnadsytor i detaljplanen. I annat fall utgår vite.

Anbuden skall vara inlämnade i slutet kuvert senast 30.06.2017 kl. 10:00.
Kuvertet märks med ”anbud på egnahemstomt i Kyrksundsstranden”.
Adress: Pargas stad, Miljöavdelningen, Strandvägen 28, 21600 PARGAS.
Försenade anbud beaktas ej.  

TomtArealUtgångsprisAntal bostadshus, byggrätt
5-14 708m²      236 500€300m² x 5 / 200m² / 150m² x 3 / 40m²
5-22 777m²      145 000€430m² / 300m² x 3 / 120m²
6-1    925m²      105 525€185m² / 150m²
6-2    899m²      116 550€220m² / 150m²
7-11 266m²      140 400€220m² / 150m² x 2


ÖVRIGA TOMTER:

Byggrätten på tomterna är stora och de är planerade för flera bostäder.
En delning av tomterna görs vid behov och i mån av möjlighet.

Se exempel nedan:
Alternativ 1 Tomt 5-5.jpgAlternativ 2 Tomt 5-5.jpg

TomtArealPrisAntal bostadshus, byggrätt
5-72 161 m²119 000 €5 st, 850 m²
3-33 880 m²193 000 €6 st, 1 930 + 90 m²
3-53 959 m²187 000 €6 st,  1 700 + 90 m²

Kort om Kyrksundsstranden

  • Totalt 6,8 ha, varav 5,8 ha är tomtområden och 1 ha är områden för gator.
  • Våningsarealen är totalt ca 17 000 m².
  • Våningsarealen för bostadsändamål är 15 570 m².
  • Ca 110 nya bostäder i fristående småhus på 1½ - 2½ våningar på gemensam tomt.
  • 50 – 250 m²/bostad.
  • Ca 300 nya invånare.
  • Båtplats vid Kyrksundet.
  • Området är en del av det nationella projektet Modern trästad.
Skriv ut
Dela |
Upp