Till innehållet


Vattentjänster


Vattentjänstverkets uppgift är att inom vattentjänstverkets verksamhetsområden ansvara för och sköta om vattenförsörjningen, avledandet och behandlandet av avloppsvatten samt avledandet av dagvatten i enlighet med lagen om vattentjänster. Till vattentjänstverkets verksamhetsområden hör följande områden: Pargas verksamhetsområde och Nagu verksamhetsområde.

Vattentjänstverket erbjuder vatten som uppfyller de krav och rekommendationer som social- och hälsovårdsministeriet, 1352/2015, ställer på bra hushållsvatten. Avloppsvattnet leds till och renas i reningsverk som uppfyller miljötillståndsvillkoren. För att följa upp och garantera detta kontrolleras vattenkvaliteten och reningsprocessen kontinuerligt av övervakande myndigheter.  

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten

Skriv ut
Dela |
Upp