Till innehållet


Vattentjänster

Vattentjänstverkets uppgift är att inom vattentjänstverkets verksamhetsområden ansvara för och sköta om vattenförsörjningen, avledandet och behandlandet av avloppsvatten samt avledandet av dagvatten i enlighet med lagen om vattentjänster. Till vattentjänstverkets verksamhetsområden hör följande områden: Pargas verksamhetsområde och Nagu verksamhetsområde.

Vattentjänstverket erbjuder vatten som uppfyller de krav och rekommendationer som social- och hälsovårdsministeriet, 1352/2015, ställer på bra hushållsvatten. Avloppsvattnet leds till och renas i reningsverk som uppfyller miljötillståndsvillkoren. För att följa upp och garantera detta kontrolleras vattenkvaliteten och reningsprocessen kontinuerligt av övervakande myndigheter.  

Kontaktuppgifter:  

Vattentjänstchef Marko Rusi  fungerar som arbetsledare och kontaktperson för vattentjänstverket, tfn 040 488 5919.

Rörmästare Marco Lindberg  sköter om underhållet av ledningsnätet, nybyggnation och tomtanslutningar. Han kan även kontaktas vid eventuella fel i vattenmätarna, tfn 050 596 2629.

Driftchef Mika Laaksonen  ansvarar för skötseln och driften av avloppsreningsverken, tfn 044-3585923.

Ekonomisekreterare Jatta Karlsson sköter om faktureringen, tfn 040 488 5907.

Samhällsingenjör Matias Jensén  sköter om uppgörandet av anslutningsavtal, tfn 044-3585724.

Planeringsbiträde Stefan Kraappa handhar ledningskartor.

Jourtelefonen 040 569 2622 sköter vattentjänstverkets och Pargas Fjärrvärme Ab:s jour kvällar och helger. Om ärendet gäller ledningsnätet eller vattenmätare, ta kontakt med Marco Lindberg, tfn 050 596 2629.


Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten, 26.11.2015


Hushållsvattenundersökning Turun Seudun Vesi Oy

Hushållsvattenundersökning Pargas vattenverk 10.5.2016

Hushållsvattenundersökning Nagu vattenverk

Hushållsvattenundersökning Korpo vattenverk

Hushållsvattenundersökning Houtskär vattenverk


2016

Skriv ut
Dela |
Upp