Till innehållet


S O L B Å G E N           

www.solbågen.fi

Revision%20-%202019-01-30%2012-19-31-681.jpg

KYRKSUNDSSTRANDENS NYA TOMTER ges ut till försäljning genom slutet anbudsförfarande. Tomterna säljs till högsbjudande. Vid lika anbud avgör lotten. Om en tomt har endast ett anbud, säljs den till minimipris, annars avgör anbudet.

TomtMinimiprisAreal€/m²Byggrätt
-5-1025 000 €535 m²46,73250
-5-1120 000 €366 m²54,64150
-5-1220 000 €505 m²39,60150
-5-1320 000 €360 m²55,56150
-5-1420 000 €327 m²61,16150
-5-1520 000 €547 m²36,56150
-6-330 000 €404 m²74,26185
-6-430 000 €522 m²57,47150
-6-525 000 €450 m²55,56150
-6-625 000 €449 m²55,68220
-7-325 000 €454 m²55,07220
-7-530 000 €402 m²74,63150
-7-630 000 €410 m²73,17150


Bindande anbud skickas under tiden 08.02.-11.03.2019 till e-post-adressen solbagen@pargas.fi eller i slutet kuvert till:
Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 PARGAS.
Anbuden bör vara märkta med ”Solbågen + tomtnummer”
Anbudstiden utgår 11.03.2019 kl. 16:00.
Försenade anbud och anbud under tomtens minimipris beaktas inte.

Kirkkosalmenranta tontit.jpg

Bostadsområdet som håller på att byggas upp vid Kyrksundet i centrum av staden kompletterar trähusmiljön kring den medeltida stenkyrkan.
Centralparken, Kyrksundet och närheten till småstadens serviceutbud, fritidsupplevelser och kulturutbud gör området till en attraktiv plats att bo på för den moderna människan.
Allt ligger nära till hands – havet, staden och den historiska miljön.


Skriv ut
Dela |
Upp