Till innehållet


Avfallshantering och återvinning


PRINCIPER FÖR AVFALLSHANTERINGEN I PARGAS

  • återvinning av avfall (antingen som material eller som energi)
  • miljövänlighet och ekologisk hållbarhet
  • lönsamhet
  • avfallsproducenten är den som bekostar behandlingen av avfall.


ARRANGERAD AVFALLSTRANSPORT FÖR BRÄNNBART BLANDAVFALL

Praxisen för avfallstransporterna avviker tillsvidare i Pargas stadsdel från den övriga skärgården. I Pargas är det fastighetsägarna som uppgör ett eget avtal med ett avfallstransportföretag om  tömning av avfallskärlen. Ett annat alternativ är att tillsammans med grannfastigheter anskaffa ett gemensamt avfallskärl. I yttre skärgården baserar sig avfallshanteringen tillsvidare på regionala insamlingspunkter.
För fritidsfastighetsägare i Pargas kommer under sommarhalvåret tre uppsamlingskärl för brännbart blandavfall att placeras i olika delar av gamla Pargas.

Pargas stad är delägare i Sydvästra Finlands Avfallsservice som planerar och i praktiken sköter en stor del av de kommunala uppgifterna inom avfallshanteringen.

Hos Sydvästra Finlands Avfallsservice  finns mera information om olika frågor som gäller avfallshantering i Pargas stad.


Skriv ut
Dela |
Upp