Till innehållet


Socialombudsman

Socialombudsmannen informerar om klientens rättigheter och ställning enligt lagen inom socialvården. Han kan verka som stödperson eller medlare vid svåra socialvårdsärenden. Han ger råd och bistår vid framställande av anmärkning. Dessutom följer han med hur socialvårdsklienternas ställning och rättigheter utvecklas i kommunen och avger årlig rapport till kommunstyrelsen.

Socialombudsman
Maija-Kaisa Sointula

Kontaktuppgifter
Merikratos sosiaalipalvelut Oy

tfn 010 830 5104, tis-tors kl. 10-13
sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Upp