Till innehållet


Rådet för personer med funktionsnedsättning

Stadsstyrelsen utser rådet för personer med funktionsnedsättning. I rådet finns representanter från handikappföreningar och patientorganisationer.

Uppgifterna för rådet för personer med funktionsnedsättning:

  1. Ta initiativ till åtgärder som påverkar planering, beredning och uppföljning av kommunala verksamheter som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, rörlighet, möjligheter att klara av alldagliga funktioner eller som är viktiga med tanke på den service som personer med funktionsnedsättning behöver.
  2. Utgöra sakkunnigorgan i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och ge utlåtanden till stadens övriga organ. Rådet ska höras i ärenden av särskild betydelse för dem med funktionsnedsättning innan ärendena går till beslutsfattande.

Rådet för personer med funktionsnedsättning 2017-2019:
Christian Andersson, ordförande
Marianna Stolzmann, vice ordförande
Ulla Alstrand
Frej Lindroos
Annemaj Robertsson
Yvonne Henriksson
Regina Lindman-Korpi
Harold Henriksson
Patricia Nyström
Ahti Lindberg

Bo Lagerroos

Förtroendevaldas kontaktuppgifterUpp