Till innehållet


Socialserviceenheten

Socialcentralen flyttar på grund av vattenskada tillfälligt till Vapparvägen 15 fr.o.m. 6.6.2019 till september. Gäller vuxensocialarbetet (inkl. flyktingverksamheten och missbruksvården), sysselsättningskoordinatorn, TE-byrån, närståendevården och kanslifunktionen.

Med socialarbete avses sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av en yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta.

Tidsbeställning till socialarbetarna
mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10

Socialarbetarnas telefontider:
Kristina Nordström (A-J)  040 4885574 mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10
Karin Högnäs (K - Q) 040 488 5597 mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10
Micaela Strömborg (R-Ö, ej barnfamiljer) 040 488 5997 må kl.13.15-14.00 och fre kl. 9.30-10                                                                                                      Maria Wallin (R-Ö, barnfamiljer)
tfn. 040 4885596, mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10
                       
Socialhandledarnas telefontider:
H
eidi Lindevall, 040 488 6089 mån kl. 13.15-14. ons-fre kl. 9.30-10
Hanna-Liisa Niemi, 040 488 5961 mån kl. 13.15-14. ons-fre kl. 9.30-10                Sara Särkelä, 040 488 5694 mån kl. 13.15-14. ons-fre kl. 9.30-10 

Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö:
Socialarbetare
Maria Wallin
tfn. 040 4885596, mån kl. 13.15-14, ons-fre kl. 9.30-10

Upp