Till innehållet


Anbudsförfrågningar

8.9.2015


Pargas stad följer lagen om offentlig upphandling (348/2007). En totaltrevidering av upphandlingslagen är på gång. De nya upphandlingslagarna väntas träda i kraft 2015. Staden har också egna upphandlingsanvisningar, som vid behov uppdateras. På sikt kommer Pargas stad att gå in för ett elektroniskt system för konkurrensutsättning, vilket den nya lagen om offentlig upphandling kommer att kräva.

Upphandlingen i staden är decentraliserad vilket innebär att de flesta upphandlingsbeslut görs på enheterna efter beredning av tjänsteinnehavare. Från år 2014 har staden även en gemensam upphandlingskoordinerare som stöd för de upphandlande enheterna.

Pargas stad annonserar alla upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena på den elektroniska kanalen för offentlig upphandling HILMA.  På adressen www.hankintailmoitukset.fi/sv/ hittar du dessa anbudsförfrågningar.

Pargas stad ser gärna att stadens lokala företagare deltar aktivt i anbudsgivningen och uppmanas därför att kontinuerligt följa med vad staden annonserar på HILMA-kanalen.

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling


Aktuella anbudsförfrågningar


    -------------------------------------------------------------

Skriv ut
Dela |
Upp