Mene sisältöön


Hankinnat

6.9.2019


Paraisten kaupunki noudattaa julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016). Syksystä 2016 alkaen kaupunki on asteittain siirtynyt käyttämään tarjouspyynnöissään sähköistä hankintaohjelmaa.  Rekisteröitymällä alla olevista linkeistä pääset lukemaan avoimia tarjouspyyntöjä ja jättämään tarjouksesi.

Tarjouspalvelu.fi-sivustolla on listattuna kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat, kun taas pienhankintapalvelu.fi-sivustolla esitellään kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat.

Paraisten kaupunki ilmoittaa kaikista kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista julkisten hankintojen sähköisessä Hilma-järjestelmässä. 

Hankinnan yhteyshenkilö on mainittu tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön ollessa avoinna kaupunki toivoo, että mahdolliset tarjoajat ottavat yhteyttä kaupunkiin ainoastaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla (kysymykset ja vastaukset) tarjoajien tasavertaisen kohtelun takaamiseksi.

Paraisten kaupunki toivoo, että paikalliset yrittäjät osallistuisivat aktiivisesti tarjouskilpailuihin, ja se kehottaakin yrityksiä seuraamaan säännönmukaisesti kaupungin sähköisissä kanavissa julkaisemia ilmoituksia.


Sivun alkuun