Till innehållet


Övriga stödfunktioner

INTERVALLVÅRD

Intervallvården eller korttidsvården erbjuder avlastning för närståendevårdarna. Intervallvården stöder också de äldre att bo hemma så länge det är ändamålsenligt. Innehållet och tiden för intervallvården varierar enligt kundens behov. Intervallvården ordnas i Pargas på de olika boendeenheterna samt på Malmkulla och Folkhälsan.

HJÄLPMEDEL

Hjälpmedelsenheten lånar ut hjälpmedel som underlättar kundens dagliga sysslor. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten bedömer kundens behov av hjälpmedel. Lånen är avgiftsfria och man kommer överens om lånetiden enligt individuellt behov.

Mera information från hälsovårdscentralen


Upp