Till innehållet


Serviceboende

Att flytta från det egna hemmet kan bli nödvändigt om kunden inte klarar sig hemma trots öppna vårdens serviceformer och/eller de anhörigas hjälp.  

I ett vanligt serviceboende ger personalen i regel vård och omsorg under dagtid och kvällstid. Pargas stad ordnar vanligt serviceboende i Korpo och Iniö. I de andra kommunområdena ordnas vanligt serviceboende av stiftelser och föreningar. 

Pargas stad ordnar intensifierat serviceboende för kunder i behov av vård- och omsorg dygnet runt. På intensifierat serviceboende finns det personal dygnet runt. Intensifierat serviceboende ordnas i alla kommunområden.

Pargas stad köper också vid behov service av privata serviceproducenter utanför kommunens gränser, d.v.s. platser på privata serviceboenden. Detta sker i samråd med den äldre och de anhöriga.


Upp