Till innehållet


Grannas

Grannas - foto Annemo Palmroos-Broos.jpg

Dagverksamhet, Grannas, Nagu

Bryt ensamheten och kom till dagverksamheten som ordnas på Grannas varje onsdag.

Det skall ge stöd i att upprätthålla psykiska och fysiska förmågor samt fungera som ett komplement till hemvård eller som avlastning till anhöriga.

Vi bjuder på omväxlande program, bl.a. olika aktiviteter, gymnastik, utevistelser, planering av olika fester och tillställningar.

Dagverksamheten inkluderar morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe.

 ”Vår personal vill ge besökare trygghet, respekt och individuellt bemötande.”

Tel. 040 488 5589

Besöksadress: Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu

Furubo – boende i nära anslutning till Grannas serviceboende

Känner du dig ensam och otrygg eller behöver du hjälp i vardagen så är kanske den här boendeformen något för dig.

Furubo är ett litet gruppboende med litet antal lägenheter och gemensamma utrymmen där service och omvårdnad ges. Målsättningen är att skapa en trygg och meningsfull vardag och erbjuda social gemenskap. Vardagen planeras enligt kundens behov och önskemål. Personal finns på plats alla dagar kl. 7.30–21.30.

Effektiverat boende

Grannas är ett litet boende i Nagu med 18 platser.

Den boende får själv inreda sitt rum med egna möbler och föremål.

Vi har en yrkeskunnig personal dygnet runt. Alla har en egenvårdare som skall ge hjälp och stöd för att alla skall få behålla sin funktionsförmåga så länge som möjligt. Detta förverkligas med stöd av den individuella vårdplanen samt genom att den boende omges av personal som känner till hens vanor och levnadshistoria. Varje person skall få känna sig uppskattad och betydelsefull. Vi vill bemöta alla med värme och omsorg i ett lugnt och tryggt hem.

Aktiviteter ordnas med hjälp av olika föreningar som skall ge en guldkant på tillvaron.

Husets matsal är öppen för både de boende och utomstående matgäster.

Tel. 040 488 5616

Adress: Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu

Hemvården, Grannas, Nagu

Hemvården består av både hemservice och hemsjukvård.

Hemservicens närvårdare hjälper med vardagliga sysslor och personliga funktioner som t.ex. daglig hygien, badning, på- och avklädning, hjälp vid måltider eller klädvård. Närvårdaren delar också medicin och sköter sårvård och andra vårdåtgärder.

Hemsjukvårdens sjukskötare hjälper dig då du p.g.a. sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga inte kan besöka hälsocentralen för vård. Sjukskötaren sköter bl.a. om blodprov, injektioner, stygnborttagning och sårvård och sköter och följer upp medicinering. Vid behov kan läkaren göra hembesök.

Tel. 040 551 7914 (telefontid, vardagar kl. 11.00–11.30)

Adress: Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu

Furubo - foto Annemo Palmroos-Broos.jpg

Upp