Till innehållet


Hemvård

Hemvårdens uppgift är att erbjuda vård och service åt äldre, sjuka och handikappade för att stöda en fungerande vardag i hemmet.

Hemvårdens besök kan vara tillfälliga eller regelbundet återkommande. Besöken baserar sig på en service- och vårdplan. Hemsjukvård ordineras av läkare.

Pargas Krigsveteraner r.f och Krigsinvaliderna brödraförbund Pargas avd. har i Pargas kommunområde vardera anställt en egen hemhjälpare för att hjälpa medlemmarna i deras hem.Upp