Mene sisältöön


Kotihoito

Kotihoidon tehtävänä on tarjota hoitoa ja palveluja vanhuksille, sairaille ja vammaisille tukien toimivaa arkea kotona.

Kotihoidon käynnit ovat tilapäisiä tai säännöllisiä ja perustuvat tehtyyn palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää.

Sekä Paraisten Sotaveteraanit ry että Sotainvalidien Veljesliiton Paraisten osasto ovat palkanneet kotihoitajan auttamaan kotona asuvia jäseniään Paraisten kunta-alueella.Sivun alkuun