Mene sisältöön


Muut tukitoiminnot

INTERVALLIHOITO

Intervallihoito eli jaksohoito tukee ikäihmisen hoitoa ja huolenpitoa omaishoitajan vapaapäivien aikana. Intervallihoito on myös kotihoidon kotona asuvan asiakkaan tukimuoto. Intervallihoidon kesto ja sisältö määräytyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. Intervallihoitoa järjestetään Paraisilla eri palveluasumisyksiköissä sekä Malmkullassa ja Folkhälsanilla.

APUVÄLINEET

Apuvälinekeskus lainaa apuvälineitä, jotka auttavat asiakasta arjen toiminnoissa. Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti arvioi asiakkaan apuvälineiden tarpeen. Lainaus on maksutonta ja laina-aika sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Lisätietoja terveyskeskuksesta

Sivun alkuun