Mene sisältöön


Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea voidaan myöntää omaiselle tai muulle hoidettavan läheiselle henkilölle, kun henkilö iän, sairauden tai vamman takia alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa. Omaishoidon tuki on vaihtoehto laitoshoidolle. Tuki muodostuu kokonaisuudesta, johon sisältyy hoitopalkkio, sijaishoito ja virkistysvapaa. Hoitopalkkio on jaettu neljään eri luokkaan ja se määräytyy hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella. Palkkio on veronalaista tuloa.

Hoidettavalle voidaan järjestää omaishoitajan vapaan ajaksi sijaishoitoa ja sijaishoito räätälöidään hoidettavan iän, tilanteen ja toimintakyvyn sekä hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella.

Erilaisia sijaishoitomuotoja:

  • Sijaishoitaja kotiin
    - kaupungin omat sijaishoitajat (tuntiperusteinen)
    - toimeksiantosopimukseen perustuva sijaishoitopalvelu, jolloin omaishoitaja voi valita sijaishoitajan itse (ympärivuorokautinen sijaishoito)
  • Päivähoito
  • Intervallihoito
  • Lyhytaikaishoito
  • Perhehoito

Lisäksi omaishoitajille järjestetään keskusteluryhmiä, leirejä, luentoja, hyvinvointipäiviä ja virkistystoimintaa yhteistyössä SPR:n, Folkhälsanin ym. kanssa.

Omaishoidontuen sosiaaliohjaaja, yli 65-vuotiaat asiakkaat
Strandberg Heidi
Parainen, Sosiaalikeskus
puh. 044 358 5887
faksi (02) 458 5816

Omaishoidon sosiaaliohjaaja, alle 65-vuotiaat asiakkaat
Bergman Marie
Parainen, sosiaalikeskus
puh. 040 488 6084

Vanhustyön ohjaaja
Brunnsberg Annika
Houtskari Fridhem
puh. 040 488 5590

Vanhustyön ohjaaja
Savolainen Kerstin
Nauvo, Grannas               Kellotapulikuja 2, 21660 Nauvo
puh. 040 488 5589


Sivun alkuun