Mene sisältöön


Sotaveteraanit ja -invalidit

SOTAVETERAANIEN AVOPALVELUT

Valtion talousarvioon varataan vuosittain määräraha rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin.

Näihin kunnallisiin avopalveluihin oikeutetun henkilön tulee asua Suomessa ja hänen tulee olla osallistunut vuosina 1939–1945 käytyihin sotiin. Henkilöllä tulee olla rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus sekä alle 10 %:n haitta-aste. Avopalvelut ovat erilaisia kotitaloustöitä, puutarhatöitä, pieniä muutostöitä ym. rintamaveteraanin kotona. Palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Määrärahaa voi käyttää myös taksimatkoihin oman kunnan alueella.

Avopalveluihin oikeutetuille rintamaveteraaneille lähetetään vuosittain tietoa määrärahan myöntämisestä ja käyttömahdollisuuksista, määrärahaa ei tarvitse anoa erikseen.

Tarkempia tietoja antaa
sosiaalityöntekijä Katja Koivu
puh. 044 358 5976

SOTAINVALIDIEN SOSIAALIETUUDET

Sotainvalideilta, joilla Tapaturmaviraston päätöksen mukaan on vähintään 20 %:n haitta-aste, ei peritä asiakasmaksua sosiaalipalveluista. Tämä koskee sosiaalipalveluja, kuten kotipalvelu, tukipalvelu ja omaishoidon tuki. Maksuttoman laitoshoidon saamiseksi haitta-asteen on oltava vähintään 20 %.

Tarkempia tietoja antaa
sosiaalityöntekijä Katja Koivu
puh. 044 358 5976

RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUS

Paraisilla kirjoilla olevilla rintamaveteraaneilla on mahdollisuus maksuttomaan kuntoutukseen siten kuin rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa laissa on määrätty. Kuntoutukseen voidaan valita veteraani, joka on ollut sotapalveluksessa vuosien 1939–1945 aikana ja jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Myös naisia, joilla on rintamapalvelustunnus, voidaan valita kuntoutukseen. Sotainvalideilla, joiden invaliditeettiprosentti on vähintään 10 %, on mahdollisuus saada kuntoutusta muun lain nojalla.

Kuntoutuksen muodot ovat:
Laitoskuntoutus = jakson pituus riippuu toimintakykyluokasta
Kuntoutus avohoidossa = fysioterapiaa tai jalkahoitoa

Hakemuksena toimii lääkärinlausunto, josta käy ilmi kuntoutuksen tarve. Ohjeiden mukaan lääkäri luokittelee toimintakyvyn mukaan veteraanin kuuluvaksi johonkin seuraavista kolmesta luokasta:

Luokka I = tarvitsee paljon apua päivittäisissä toiminnoissa
Luokka II = tarvitsee jonkin verran apua
Luokka III = selviää itsenäisesti

Puoliso voi hakea laitoskuntoutusta, mikäli veteraani kuuluu luokkaan I tai II. Tällöin veteraanin kuntoutusjakso ei lyhene. Mikäli veteraani kuuluu luokkaan III, kuntoutusjakso voidaan jakaa puolison kanssa. Myös puolison toimintakyky tulee arvioida. Vuoden 2004 alusta luokkaan III kuuluvan rintamaveteraanin puolisolla voi olla mahdollisuus myös omaan 7 vuorokauden kuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa. Tämä ei lyhennä veteraanin kuntoutusjaksoa.

Lääkärinlausuntoja kuntoutukseen otetaan vastaan läpi vuoden osoitteessa:
Paraisten terveysasema
Kuntoutustyöryhmä
Vapparintie 15 A
21600 Parainen

Tarkempia tietoja antaa
terveyskeskussihteeri Juha Visuri
puh. 044 358 5940

Lisätietoja on Valtiokonttorin kotisivuilla.

YHDISTYSTOIMINTA

Paraisten sotaveteraanit ry
puh. 040 849 3177

Sotainvalidien veljesliitto Paraisten osasto ry
puh. 050 566 2941

Sivun alkuun