Mene sisältöön


Vanhustyö


 aldreomsorg.jpg 


Vanhustenhuollon eri palvelumuotojen tarkoituksena on tukea kotonaan asuvia vanhuksia ja vammaisia, niin että he voivat asua kotiympäristössään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista.

Nykyiset palvelumuodot ovat neuvonta ja ohjaus, kotipalvelu, kotisairaanhoito, omaishoito, palveluasuminen, erilainen päivätoiminta sekä tukipalvelut. Myös yksityinen tai kolmas sektori voi tuottaa palvelut, mutta kaupunki vastaa palveluista ja niiden koordinoinnista kokonaisuutena.

Vanhustenhuollon kehittämistä ohjaavat voimassa oleva lainsäädäntö (mm. vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, laki omaishoidon tuesta sekä terveys- ja sairaanhoitolaki) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamat ohjeet. Näiden lisäksi kunta voi ohjata kehitystä toivottuun suuntaan talousarvionsa, paikallisesti sovellettavien periaatteiden ja maksujen sekä vanhuspoliittisen ohjelmansa avulla.


Sivun alkuun