Till innehållet

 


Planer som vunnit laga kraft

7.8.2019


Följande planer har vunnit laga kraft:

  • Ändring av delgeneralplanen för södra skärgården i Korpo för lägenheten Kallegården 1:65 samt för en del av lägenheterna Vestan 1:45 och Köttomlandet 1:62 i Österskär, Korpo.

  • Detaljplanen och detaljplaneändringen för affärskvarteren vid Vapparvägen.


Planerna träder i kraft 7.8.2019.

Pargas 7.8.2019
Stadsstyrelsen

Upp