Till innehållet

 


Delgivning av ansökan om bygglov

10.10.2019


Pargas stad har mottagit ansökan om bygglov för utvidgning av fritidsbostaden på fastigheten Merituuli 445-640-4-65, Almasvägen 151 i Korpo. Handlingarna finns till påseende hos byggnadstillsynen på skärgårdskontoret i Korpo, Handelsmansvägen 1.  Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post byggnadstillsyn(at)pargas.fi senast 24.10.2019.


Pargas 10.10.2019

Miljöavdelningen, byggnadstillsyn

Upp