Till innehållet

 


Beslut från stadsstyrelsen 27.5.2019 som justerats omedelbart

28.5.2019


Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 27.5.2019:


Pargas 28.5.2019
Stadsstyrelsen

Upp