Mene sisältöön

 


Ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta

25.4.2019


Ranta-asemakaavan laatiminen kiinteistölle Trollkobben 1:47 Nauvon Borstössä on aloitettu maanomistajan toimesta.

Kaavahanketta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Aineistoon voi tutustua kaupungin verkkosivuilla TÄÄLLÄ. Sama aineisto on nähtävillä myös kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Paraisilla, os. Rantatie 28, sekä Nauvon aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla.

25.4.2019

Kaavoitusyksikkö

Sivun alkuun