Till innehållet

 


Meddelande om Vasa förvaltningsdomstols beslut, Nord Stream 2 AG

9.11.2018


TILLKÄNNAGIVANDE AV BESLUT

Meddelandet om Vasa förvaltningsdomstols beslut anslås på Pargas stads officiella anslagstavla i enlighet med 15 kap. 5 § 1 momentet i vattenlagen.

Vasa förvaltningsdomstols beslut av 7.11.2018 nr 18/0269/2 om besvären i vattenhushållningsärendet, över beslut nr 53/2018/2, Nord Stream 2 AG, givet av Södra Finlands regionförvaltningsverk 12.4.2018.

Ärende                                Besvär i vattenhushållningsärende

Ändringssökande               1. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi och

                                                   2. Kari Silvennoinen                                          

Beslutet är framlagt på stadens webbplats www.pargas.fi och vid informationsdisken i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö under tiden 9.11–10.12.2018.

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Pargas den 8 november 2018

Stadsstyrelsen

Skriv ut
Dela |
Upp