Till innehållet

 


Trafikverkets beslut om förbud mot att framföra farkost mellan Puotuis och Prostvikskalven då farleden är isbelagd

12.12.2018


Upp