Till innehållet

 


Ansökan om förlängning av täkttillstånd, Läänin Kuljetus Oy

31.8.2018


KUNGÖRELSE

Miljönämnden i Pargas stad har 13.11.2013 § 320 beviljat Läänin Kuljetus Oy täkttillstånd enligt 4 § marktäktslagen (555/1981) för tagande av 63 000 f-m3 grus och sand under en femårsperiod på fastigheterna Östergård RNr 2:20 och Sorala RNr 6:0 i Sydmo by, Pargas. Läänin Kuljetus Oy har 27.8.2018 i enlighet med 10 § 3 mom. marktäktslagen (555/1981) ansökt om förlängning av tillståndets giltighet med tre år.

Ansökningshandlingarna finns 31.8 - 30.9.2018 till påseende i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28. Eventuella anmärkningar eller åsikter med anledning av ansökan skall göras skriftligen och senast 30.9.2018 tillställas Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi). Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970, eller miljövårdschef Carl-Sture Österman, tel. 044 458 5927.

Pargas 31.8.2018

Bygg- och miljönämnden

Skriv ut
Dela |
Upp