Till innehållet

 


Planförslag till påseende, Vapparvägenns affärskvarter

29.8.2018


Ett justerat förslag till detaljplan och -ändring för Vapparvägens affärskvarter finns offentligt framlagt under tiden 31.8 – 30.9.2018 på stadens webbplats HÄR. Man kan även bekanta sig med planförslaget på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28. Förslaget omfattar ett oplanerat område nordväst om segelrondellen i Parsby (10) stadsdel samt kvarter 24 med omgivning och delar av Vapparvägens vägområde i Bläsnäs (14) stadsdel i Pargas.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.

30.8.2018

Bygg- och miljönämnden

Upp