Till innehållet

 


Planförslag till påseende, delområde i Verkan stadsdel i Korpo

18.10.2018

TILL PÅSEENDE

Ett justerat förslag till detaljplanändring för området för idrotts- och rekreationsanläggningar och kvarter 68 och 70 samt del av Verkanvägens gatuområde i Verkan (121) stadsdel i Korpo och detaljplan för ett litet grönområde väster om dessa finns offentligt framlagt under tiden 19.10 – 17.11.2018 på stadens webbplats HÄR. Man kan även bekanta sig med planförslaget på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28 samt på områdeskontoret i Korpo.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi,  före anslagstidens utgång.

18.10.2018
Bygg- och miljönämnden

Upp