Till innehållet

 


Planförslag till påseende, Kyrksundsstranden

6.7.2018


Förslag till ändring av detaljplanen för tomterna 1-3 och 5 i kvarter 3 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel i Pargas finns offentligt framlagt under tiden 6.7 – 5.8.2018 på stadens webbplats HÄR. Man kan även bekanta sig med planförslaget på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.

6.7.2018

Bygg- och miljönämnden

Skriv ut
Dela |
Upp