Till innehållet

 


Till påseende, generalplanen för Houtskär

25.1.2018


Förslag till generalplan och ändring av generalplanen för Houtskär finns offentligt framlagt under tiden 26.1 – 24.2.2018 på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Planer till påseende. Man kan även bekanta sig med planförslaget på områdeskontoret i Houtskär och på miljöavdelningen i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Representanter för planläggningsenheten och byggnadstillsynen i Pargas stad kommer att vara anträffbara på områdeskontoret i Houtskär på fredagar kl. 10–14 under planförslagets påseendetid.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
Pargas 25.1.2018
Bygg- och miljönämnden

Upp