Till innehållet


Meddelande om givande av beslut, Destia Oy

2.1.2018


Datum för givande av beslut: 3.1.2018

Sakägare: Destia Oy, Trädgårdsgatan 53, 20100 Åbo.

Ärende: Destia Oy har enligt 118 § miljöskyddslagen lämnat in en anmälan om verksamhet som förorsakar tillfälligt buller och skakningar. Verksamheten handlar om arbeten i samband med ombygget av förbindelsebåtsbryggan i Norra hamnen i Nagu centrum under tiden 13.1-30.4.2018. Arbeten utförs måndag-fredag kl 7-21 samt lördagar kl 7-18.

Det huvudsakliga innehållet i beslutet: Anmälan godkänd enligt anmälan.

Framläggande: Beslutet hålls framlagt under tiden 3.1- 2.2.2018 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28.

Sökande av ändring: Ändring i beslutet får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 2.2.2018.

Pargas 2.1.2018
Miljövårdschefens vikarie

Skriv ut
Dela |
Upp