Till innehållet

 


Godkänd plan

29.5.2018


Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 22.5.2018 (§ 41) godkänt generalplanen och ändringen av generalplanen för Houtskär.


Pargas 29.8.2018
Stadsstyrelsen

Upp