Till innehållet

 


Meddelande om givande av beslut

18.12.2018


Datum för givande av beslut: 20.12.2018


Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 12.2.2018 gjort följande beslut om miljötillstånd


§ 198, Söderby, Iniö, Oy Lyckans Fisk Ab

§ 199, Haverö, Nagu/Nauvo, Haverön Lohi Oy


Framläggande: Besluten hålls framlagda under tiden 19.12.2018 - 21.1.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Besluten finns även tillgängligta på stadens hemsida,  Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden >

 

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 21.1.2019.

 

Pargas 18.12.2018

 

Bygg- och miljönämnden

 

Upp