Till innehållet

 


Delgivning av undantags- och bygglovsansökningar

14.6.2018


Pargas stad har mottagit en ansökan om undantag samt ansökningar om bygglov för tillbyggnad av diverse ekonomibyggnader på den av Heimon Kala Oy ägda fastigheten Västervatugård 12:0 i Mossala i Houtskär. Handlingarna finns till påseende hos planläggningsenheten och byggnadstillsynen på stadshuset i Pargas. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas senast 29.6.2018 till planläggningsenheten på Pargas stad, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas.

Pargas 14.6.2018
Miljöavdelningen, planläggningsenheten

Upp